اخذ نوبت
فرم شما دارای خطاست و لطفا آیتم ها را بررسی کنید .
اطلاعات با موفقیت ثبت شد .

  انتخاب پزشک

  مشخصات پزشک انتخاب شده

  انتخاب تاریخ نوبت

  انتخاب نوبت

  مشخصات بیمار

نوبت شما قبلا رزرو شده است. لطفا نوبت دیگری انتخاب نمایید.
بیش از یک نوبت در روز نمی توانید رزرو کنید. لطفا روز دیگری را انتخاب نمایید
شماره موبایل با کد ملی وارد شده مغایرت دارد.
لطفا شماره موبایلی را که قبلا با آن نوبت گرفته اید را وارد نمایید
کد فعال سازی وارد شده با کد ارسالی یکسان نمی باشد.لطفا کد صحیح را وارد نمایید.
لطفا نام ، نام خانوادگی ، نوع بیمه و کد فعال سازی را وارد نمایید
کد فعال سازی ارسال گردید.
اطلاعات نوبت
پرداخت با موفقیت انجام شد .درصورت نداشتن چاپگر کد رهگیری را یاداشت و به پزشک ارائه دهید.
اطلاعات با موفقیت ثبت شد . در صورت عدم پرداخت وجه، نوبت شما تا 15 دقیقه دیگر لغو می گردد.

  اطلاعات بیمار

  اطلاعات پزشک

  اطلاعات نوبت

  صورت حساب

لطفا "شرایط را قبول دارم" را انتخاب نمایید.

  کد رهگیری